Դիմանկարներ

Դիմանկարի խնդիրներից է, վիզուալ արտահայտչամիջոցներով փոխանցել մարդկային դիմապատկերը, դիմանկարը, դիմագծերի ու բնավորության առանձնահատկությունները:Պայմաններ